Ydelser
Microsoft Business Solutions - Axapta
C3 har erfaring i alle typer af programmeringsopgaver ifbm MBS - Axapta. Eksempelvis:
Tilretninger til standardfunktionalitet
  C3 har stor erfaring med tilretninger til standardfunktionaliteten i alle versioner af MBS -Axapta. Dette gælder naturligvis også for landespecifik funktionalitet.
Udvikling af nye moduler
  I mange tilfælde kræver slutkundens forretningsgange, udvikling af nye selvstændige, eller tværgående moduler i Axapta. C3 har stor erfaring med udvikling af sådanne løsninger og kan sikre, i samarbejde med slutkunde og solution provider at løsningen bliver udviklet hurtigt, korrekt og i overensstemmelse med gældende development best practices.
Versions- & Servicepackopgradering
  C3 har ligeledes erfaring med versions eller servicepackopgraderinger af kundens MBS Axapta installation.
Enterpriceportal
  I mange tilfælde kan det være en fordel for slutkunden at give adgang til data i ERP systemet via en browser, det være sig enten medarbejdere kunder eller leverandører. C3 har ekspertise i at udvikle web interfaces til kundens axapta installation. I MBS - Axapta, version 3.0 kan disse løsninger naturligvis integreres i Enterprise Portal.

OLAP - Online Analytical Processing

At implementere en OLAP løsning giver mærkbare fordele for virksomheder på tværs af brancher og - i den den enkelte virksomhed - i salgs-, marketing-, produktion-, kundeservice- og andre funktioner. Gennem mange års erfaring har C3 etableret en dokumenteret ekspertise indenfor implementering af OLAP løsninger. Benyt C3's professionelle konsulenter til at designe og implementere kundens OLAP løsning.

Designing OLAP solutions

For Business partneren der skal designe en OLAP løsning er selve designet af det multidimensionelle Data Mart et vigtigt step. I denne type projekter kan C3 konsulenter assistere partneren i konstruktionen af data mart'et, herunder data extraction, transformation, cleaning og loading af data mart'et.

Implementing MBS Axapta Business Analysis

MBS Axapta Business Analysis gør det muligt at udnytte OLAP direkte fra Axapta. Her kan C3 assistere partneren i det grundlæggende setup, design af OLAP løsningen med Axapta Business views og Axapta OLAP og med at konfigurere Batch processer til opdatering af OLAP data.